หูฉาบเดินแถว ยี่ห้อ Zildjian ทนทานใช้ได้ทุกขนาด

หูฉาบเดินแถว ยี่ห้อ Zildjian ทนทานใช้ได้ทุกขนาด

หูฉาบเดินแถว ยี่ห้อ Zildjian ทนทานใช้ได้ทุกขนาด - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

รหัสสินค้า: 000649
ราคา: 490.00 บาท
 
รายละเอียด:หูฉาบเดินแถว ยี่ห้อ Zildjian ทนทานใช้ได้ทุกขนาด

   ***ราคา  490 บาท***

สน ใจ ชม สิน ค้า ได้ ที่ ร้าน

โทร 02-2757279 , 02-6917798

12 อินทาม ระ 30 ดิน แดง ถ.สุทธิ สาร

รถ เมล์ สาย ที่ ผ่าน 54 , 74 , 204 , 117 , หรือ รถ ไฟ ใต้ ดิน และ BTS

http://www.geyemusic.com

หูฉาบเดินแถว ยี่ห้อ Zildjian ทนทานใช้ได้ทุกขนาด - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 16 นิ้ว 12 หลัก ขอบเหล็กเกลียวยาว regent

กลองใหญ่ 16 นิ้ว 12 หลัก ขอบเหล็กเกลียวยาว regent - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 16 นิ้ว 12 หลัก ขอบเหล็กเกลียวยาว regent
รหัสสินค้า: 002808
ราคา: 5,135.00 บาท
 
รายละเอียด:กลองใหญ่ 16 นิ้ว 12 หลัก ขอบเหล็กเกลียวยาว regent

กลองใหญ่ 24 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT

กลองใหญ่ 24 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 24 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT
รหัสสินค้า: 002495
ราคา: 6,512.00 บาท
 
รายละเอียด:กลองใหญ่ 24 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว

 ราคา 6512 บาท

พร้อม สายสะพายผ้าร่มและไม้ตี

 สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
กลองใหญ่ 24 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ 24 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 22 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT

กลองใหญ่ 22 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 22 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT

รหัสสินค้า: 002494
ราคา: 6,215.00 บาท
 
รายละเอียด:กลองใหญ่ 22 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว

 ราคา 6215 บาท

พร้อม สายสะพายผ้าร่มและไม้ตี

 สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
กลองใหญ่ 22 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ 22 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

 

กลองใหญ่ 18 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT

กลองใหญ่ 18 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT

รหัสสินค้า: 002493
ราคา: 5,605.00 บาท
กลองใหญ่ 18 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
รายละเอียด:กลองใหญ่ 18 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว

 ราคา 5605 บาท

พร้อม สายสะพายผ้าร่มและไม้ตี

 สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
กลองใหญ่ 18 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ 18 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 20 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT

กลองใหญ่ 20 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT

กลองใหญ่ 20 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

รายละเอียด:

กลองใหญ่ 20 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว มีความหนาเเน่นมาก เเถมไม้กลองให้ 1 คู่ เเละกลองตัวนี้

ทำมาจากพัสดุ อย่างดีมากใช้ใด้ทุก งาน

 

พร้อม สายสะพายผ้าร่มและไม้ตี

 สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
กลองใหญ่ 20 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ 20 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ 20 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว REGENT - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 26 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว regent

กลองใหญ่ 26 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว regent

กลองใหญ่ 26 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว regent - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ 26 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว regent
รหัสสินค้า: 002481
ราคา: 6,810.00 บาท
 

รายละเอียด:กลองใหญ่ 24 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว

 ราคา 6810 บาท

พร้อม สายสะพายผ้าร่มและไม้ตี

 สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
กลองใหญ่ 26 นิ้ว 12 หลักขอบเหล็กเกลียวยาว สีขาว regent - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 20 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 20 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 20 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

รหัสสินค้า: 002641
ราคา: 4,716.00 บาท
 

รายละเอียด:กลองขอบเหล็ก หน้ามาก เเล้วกลองทำมา จากพัสดุอย่าง ดีมากเเละเเถมไม้กลอง 1 คู่ เเละหนักกลองอย่างดี เเละมีสายสะพายเเถมให้ 

 

เชิญชมสินค้าได้ที่ร้าน

สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
 
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
 

 

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

รหัสสินค้า: 000283
ราคา: 4,965.00 บาท
 
รายละเอียด:กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT ขอบเหล็ก เกลียวยาว 22 นิ้ว10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์
 

ไม้แท้เกรดเอ

เหล็กตัน

สิ้นค้าเน้นคุณภาพ

เชิญชมสินค้าได้ที่ร้าน

สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
 
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
 à¸à¸¥à¸­à¸‡à¹ƒà¸«à¸à¹ˆ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์

กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

รหัสสินค้า: 000283
ราคา: 4,965.00 บาท
 
รายละเอียด:กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT ขอบเหล็ก เกลียวยาว 22 นิ้ว10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์
 ไม้แท้เกรดเอ

เหล็กตัน

สิ้นค้าเน้นคุณภาพ

เชิญชมสินค้าได้ที่ร้าน

สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 FAX 02-6917798
 
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666 FAX 02-1382923
 à¸à¸¥à¸­à¸‡à¹ƒà¸«à¸à¹ˆ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
กลองใหญ่ เดินแถว ยี่ห้อ REGENT 22 นิ้ว ขอบเหล็ก เกลียวยาว 10 หลัก สีขาว พร้อมไม้ตี และอุปกรณ์ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่