ราคากลองใหญ่ พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 2 ขายยกชุด ราคาถูก

ราคากลองใหญ่ พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 2 ขายยกชุด ราคาถูก

ราคากลองใหญ่ พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 2 ขายยกชุด ราคาถูก - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

รหัสสินค้า: 002836
ราคา: 39,557.00 บาท
 
รายละเอียด:
1รหัสสินค้า: 002524กลองแสนร์เดินแถวราคา 4,420.00 บ.   4 ตัว รวม17680 บาท

2รหัสสินค้า: 003224กลองใหญ่ ขนาด18นิ้ว 10 หลัก  ราคา 4,289.00 บ.  1 ตัว  รวม 4289 บาท

3รหัสสินค้า: 003225กลองใหญ่ ขนาด20นิ้ว 10 หลัก  ราคา 4,370.00 บ.  1 ตัว  รวม 4370 บาท

4. รหัสสินค้า: 003227กลองใหญ่ ขนาด24 นิ้ว 10 หลัก ราคา 4,719.00 บ.   1 ตัว  รวม 4719 บาท

5.รหัสสินค้า: 003228 กลองใหญ่ ขนาด26นิ้ว 10 หลัก ราคา 4,899.00 บ.ตัว  รวม 4899 บาท

6.รหัสสินค้า: 002711ฉาบ ขนาด 14 นิ้ว อย่าง ดี (1 คู่ พร้อมหูฉาบ) ราคา1,800.00 บ. 2  ชุด รวม 3600บาท

ราคากลองใหญ่ พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 2 ขายยกชุด ราคาถูก - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ราคากลองใหญ่ พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 2 ขายยกชุด ราคาถูก - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ราคากลองใหญ่ พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 2 ขายยกชุด ราคาถูก - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ราคากลองใหญ่ พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 2 ขายยกชุด ราคาถูก - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

 

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ
รหัสสินค้า: 002837
ราคา: 35,631.00 บาท
 
รายละเอียด: drum line set 1

สินค้า จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคา
แสนร์ 14 “6หลัก ยี่ห้อ lunar พร้อมชุดสะพาย  3700  7,400 
กลองใหญ่ 18″8หลัก ยี่ห้อ lunar พร้อมชุดสะพาย 1 4,774 4,774
กลองใหญ่ 20″8หลัก ยี่ห้อ lunar พร้อมชุดสะพาย 1 4,975 4,975
กลองใหญ่ 22″6หลัก ยี่ห้อ lunar พร้อมชุดสะพาย 1 4,855 4,855
กลองใหญ่ 24″6หลัก ยี่ห้อ lunar พร้อมชุดสะพาย  1 5,025 5,025
กลองทรีโอ พร้อมชุดสพาย ยี่ห้อ lunar พร้อมชุดสะพาย 1 4,702 4,702
ฉาบ ยี่ห้อ triplesix 16″  2 1,950 3,900
 

ราคารวม 35,631

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

 

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

กลอง ใหญ่ เดิน แถว พร้อม ราคา กลอง พาเหรด drum line set 1 ขายยกวง ราคาเหมาๆ - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่